HR Business Partner a Swiconnál

 

A HR Business Partner modell a korszerű HR működés egyik fő eleme. A korábbi „egykapus”, nem hatékony működésű és alacsony hozzáadott értékű rendszer nem volt képes megfelelően támogatni a HR fő feladatát: a szervezet hosszútávú versenyképességének erősítését a humán tőke fejlesztésével. Épp emiatt reflektorfénybe került az alacsonyabb szintű operatív és adminisztratív feladatok standardizálása és a HR tevékenység üzleti élethez való hozzáadott értékének vizsgálata. A profitabilitás és a növekedés indukálása a vállalat minden egységének közös célja, fontos, hogy ennek támogatásához hatékonyan hozzájárulhassanak a szervezeti egységek.

 

A HR Business Partner modell célja, hogy nagyobb hangsúlyt fektessen a delivery  folyamatokra, ami elengedhetetlen a vállalat sikerességéhez.  A sikeres  HR Business Partner a HR szolgáltatások nagy részének megrendelője és nem operatív megvalósítója. Feladata, hogy ezek a HR folyamatok megfelelő formában, minőségben és paraméterekkel legyenek megvalósítva, hogy üzletet támogató értéket generáljanak.

 

A HR Business Partner meghatározza a szervezet széleskörű iniciativáit és képviseli a vállalatot a stakeholdereknél, mindezt úgy, hogy megfeleljen a felsővezetők igényeinek. A vezetőkkel való együttműködése segíti a szervezeti stratégia formálását, alakítását, így meghatározhatja, mely képességek megléte a legkritikusabb a vállalat szempontjából. Ezen ismeretek birtokában képes a HR működést úgy alakítani, hogy az illeszkedjen a stratégiai célok eléréséhez.  Mindemellett összehangolja a különböző HR tevékenységeket. Például egy toborzás-kiválasztás után a mentorálási folyamaton túlesve, képzési szakértő ötleteiből és egy külső coach bevonásával képes elkészíteni és menedzselni egy tehetséges fejlesztő több éves karriertervét.

 

A HR Business Partnerek fontos információkkal rendelkeznek a szervezetben betöltött szerepükből adódóan. Mivel az Ő feladatuk a legalkalmasabb tehetségek felfedezése, tisztában vannak a legújabb munkaerőpiaci trendekkel és a  vállalat mennyiségi és minőségi erőforrásigényeivel. Biztosítják, hogy a vezetőség megfelelő ismerettel és képességekkel rendelkezzen ahhoz, hogy az ügyfelek elvárásait hatékonyan ki tudják szolgálni. Fontos szerepe van a szervezeti adottságok kiaknázásában, mint például a gyorsaság, agilitás, innováció, kockázat. Mindezek képezik a szervezeti identitás alapjait.

 

A HR Business Partnerek gyakran forrásai olyan strukturáltalan adatoknak, melyek kvalitatív bepillantást engednek a várható trendekbe. Ezen információk által képesek az üzleti, társadalmi, környezeti, technológiai, gazdasági, politikai változásoknak megfelelően alakítani a jövőbeni üzleti stratégiát.

 

A HR Business Partner modell empirikusan támogatott, 60%-ban kimutathatóan pozitív hatást eredményezett.

Jelenleg a HR szakma megfelelő irányba halad, 20%-a a szakembereknek működik HR Business Partnerként és további 60%-uk tanulja és képezi magát a feladatok ellátására. A maradék 20%-nál mutatható ki a fejlődés hiánya.

 

A SwiconGroupnál elkötelezettek vagyunk munkatársaink jóléte és motivációja iránt. Felismertük, hogy a gyorsan változó piaci környezetben kulcsfontosságú a vállalaton belül dolgozó emberi erőforrás, így számukra és vezetőik számára szakmai támogatást biztosítunk HR Business Partnerünk munkáján keresztül is.

FacebookLinkedIn

Szólj hozzá!